İletişime Geç

Akademik Haberler

Arı Ürünleri İle Tedaviye İlişkin Yenilikçi Yaklaşım ÇOMÜ’den

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Çelik’in ‘Erasmus + Cooperation for innovation and the exchange of good practices-strategic partnerships for higher education’ kapsamında, “Therapeutic effects of apitherapy in higher education” başlıklı ‘EU projesi, toplam 721.000 TL bütçe ile desteklenmeye değer bulundu.

ÇOMÜ Medya Merkezi

Yayınlandı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Çelik’in ‘Erasmus + Cooperation for innovation and the exchange of good practices-strategic partnerships for higher education’ kapsamında, “Therapeutic effects of apitherapy in higher education” başlıklı ‘EU projesi, toplam 721.000 TL bütçe ile desteklenmeye değer bulundu.

ÇOMÜ koordinatörlüğünde 2 yıl boyunca sürdürülecek olan projede, tüm Avrupa’da yükseköğrenim alanında, arı ürünleri ile tedaviye (APİTERAPİ)  ilişkin yenilikçi bir müfredat geliştirilecek.

ÇOMÜ’nün önderliğinde hazırladıkları projeyi toplam 4 ülke ve 6 ortak ile yürüteceklerini ifade eden Prof. Dr. Kemal Çelik; proje kapsamında Litvanya, Polonya, Slovakya ve Türkiye’deki ilgili üniversitelerde ilgili alanlarda verilen dersler içerisinde Apiterapi’nin alternatif ve destek terapi yöntemlerini öne çıkaran bir müfredat geliştirileceğini belirterek proje hakkında bilgiler verdi:

“Projede temel olarak arının ve arı ürünlerinin sağlıkta, sağlık korumada ne kadar etkin olduğu özellikle propolisin, polenin ve arı zehirinin kullanım alanlarının nereler olduğu, nasıl kullanıldığı, ne kadar sağlıklı olduğu konuları on-line okul, uluslararası konferans ve çalıştaylar, kitaplar ve kurslar ile anlatılacak apiterapi uygulamaları yaygınlaştırılacaktır. Projede özellikle yükseköğretimde Ar-Ge ile yenilikçi uygulamalar araştırılacak ve sahaya aktarılacaktır. Yalnızca Türkiye’de 7.710.000 kovan, 83.500 arıcı aile olduğu ve bunların yıllık bal üretimlerinin 110.000 ton düşünüldüğünde pazarın önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Türk arıcısının özellikle arının ve arı ürünlerinin sağlık koruma ve tedavide kullanımına ilişkin bilgi birikimlerinin çok iyi olmadığını hatta medya bilgisinin ötesine geçemediğini biliyoruz. Bu nedenle ÇOMU liderliğindeki bu proje, tüm Avrupa’da gereksinim duyulan bir müfredatı üniversitelerde ders kitaplarına dahil edecek, etkin eğitim-öğretim materyallerinin, çağdaş bir müfredatın geliştirilmesinde öncü rol oynayarak misyonunu geliştirecektir.  Proje, özellikle yakın bir gelecekte üniversitemiz Ziraat Fakültesi’nce de üretimi gerçekleştirilecek olan Propolis’in tanıtımını etkin olarak sağlayacak ve ne kadar etkili bir antimikrobiyal olduğu akademik müfredata da girmiş olacaktır.”

“Propolis” Etkili Bir Antimikrobiyal

“Tıbbın alternatifi yoktur. Ancak özellikle destekleyici tedaviler ve sağlık koruma konusunda bu tür ürünlerin çok etkili olduğunu düşünüyorum. Dünyanın en etkili on-line kütüphanelerinden olan Pub Med’e bir göz attığınızda sadece propolis konusunda 2650 makale yayınlanmıştır. Yani dünyanın her yerinden konuyla ilgili çok sayıda nitelikli makale bulunmaktadır” diyen  Prof. Dr. Kemal Çelik; “Bu ürünün mucizevi bir şekilde çok güçlü bir bağışıklık sistemi destekleyicisi olduğunu ve bu bağlamda dişeti, kolit, ülser, bazı kanser türleri, akne ve açık yaraların tedavisinde başarılı bir şekilde uzun yıllardır kullanıldığını biliyoruz” dedi.

ÇOMÜ, Propolis Üretmeye Başlayacak 

Prof. Dr. Kemal Çelik, propolisin, arıların bitki sap, yaprak ve tomurcuklarından topladığı güçlü antibakteriyel ve antioksidan etkilere sahip kendi tükürüklerindeki sindirim enzimlerini de dahil ederek ortaya çıkardıkları bir ürün olduğunun altını çizerek ÇOMÜ’de propolis üretilmeye başlayacağının bilgisini verdi. “Üniversitemiz artık propolis üretmeye başlayacak. Kamu üniversiteleri içerinde propolisi birinci sırada Karadeniz Teknik Üniversitesi, ikinci sırada İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Kent’te üretiyor. Üçüncü olarak da Türkiye’nin 25 yılını geride bırakmış üniversitelerinden biri olan üniversitemiz üretmiş olacak. Ancak ÇOMÜ’nün diğerlerinden çok daha önemli bir avantajı var. Kaz Dağları’nın oluşu. Çünkü Anadolu’daki endemik bitkilerin önemli bir kısmı Kaz Dağları civarında yetiştiriliyor. Kaz Dağları civarında yetişen bitki popülasyonun önemli bir kısmı Anadolu’nun diğer taraflarında yok. Bu bağlamda propolisin kaynağı da çok önemli.  Ayrıca Kaz Dağları’nın yol geçmeyen, kervan gitmeyen bölgeleri var. Bunlar çok önemli avantajlar.  Ayrıca bu ürün ile ÇOMÜ’nün tanıtımına da katkı sağlamış olacağız. ”

Propolisin Düzenli Tüketilmesi Antibiyotik Kullanımını Azaltıyor

Arıların propolisi kovandaki patolojik mikroorganizmaları yok etmek ve kovanın sterilizasyonu sağlamak için kullandığını dile getiren Prof. Dr. Çelik, propolisin doğru işlendiğinde vücutta da aynı etkiyi gösterdiğini söyledi ve ekledi: “Virüs, bakteri ve mantarları yok ederek vücudun bağışıklık sisteminin doğrudan güçlenmesine neden olan bu ürün, düzenli tüketilmesi halinde sağlık korumada çok etkin rol almakta ve hastalanma sıklığının azalmasına yardımcı olarak, antibiyotiklerin gereksiz kullanımlarının da önüne geçmektedir.”

Dikkat! Propolis Olarak İfade Edilen Çözeltilerin Önemli Bir Kısmında Propolis Bulunmuyor

Prof. Dr. Çelik bu alanın suistimal edilmeye çok açık bir alan olduğunun altını çizerek; “Piyasa da propolis olarak satılan ürünlerin %90’ının içeriğinde propolis olmadığı bir üniversitemizin gerçekleştirmiş olduğu bir çalışmayla ortaya konulmuş.  Bal gibi, propolisin de çok kolay suistimal edilebildiğini bundan dolayı üniversitemizin böyle bir ürünü piyasaya çıkarmasının toplum sağlığı için, tüketicilerin güvenliği açısından da çok önemli olacağını düşünüyor ve inanıyorum ki bir kamu markası olarak ürün etkin bir şekilde duyurulabilirse özellikle antibiyotik tüketiminin azaltılmasında üniversitemizin de payı olacaktır” dedi.

 

Akademik Haberler

BESYO, Spor Bilimleri Fakültesi Oldu

16 Şubat 2018 Tarihli ve 30334 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte ile Yüksekokul Kurulması ve Kapatılması Hakkında Karar” ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatıldı ve yerine Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

ÇOMÜ Medya Merkezi

Yayınlandı

16 Şubat 2018 Tarihli ve 30334 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte ile Yüksekokul Kurulması ve Kapatılması Hakkında Karar” ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatıldı ve yerine Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

BESYO’nun fakülte olmasıyla ilgili bilgiler veren ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer aynı zamanda Spor Bilimleri Fakültesi’nin avantajlarından da bahsetti:

“BESYO’nun Spor Bilimleri Fakültesi’ne dönüştürülmesinin gerekliliği, özellikle son yıllarda sporun farklı alanlarda ve farklı amaçlarla yapılmasından kaynaklanmaktadır. Herkes için spor ve yaşam boyu spor gibi kavramlar, evrensel spor kültürünün vazgeçilmez unsuru haline gelmiştir. Spor biliminin temelini oluşturan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları, ulusal ve uluslararası düzeyde spor bilimine sınırlı ölçüde katkı sağlamaktadır. Ancak bu katkının gelişmeye ve zenginleşmeye ihtiyacı vardır. Diğer bilim dalları gibi spor eğitimi yapılanmasında da, üniversite çatısı altında artık bu alanın bir meslek adamı yetiştirme işlevinin dışında, toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek spor bilimine ihtiyaç vardır. Bu açıdan bakıldığında sağlık bilimleri, sosyal bilimler, eğitim bilimleri, fen bilimleri alanlarında olduğu gibi spor biliminin de üst bir yapıya kavuşması gerekmektedir.

Ülkemizin temel değerleri ve stratejik hedeflerine uygun eğitim sunacak olan ÇOMÜ Spor Bilimleri Fakültesi, evrensel spor kültürüne sahip bireyler ve başarılı örnek sporcuları yetiştirecek eğitimcileri yetiştirmek hedefinden hareketle, bilimsel ve sosyal alanlardaki faaliyetleri başta olmak üzere, sportif etkinliklerle de Türkiye’nin önde gelen, dünyada saygın ve mezunları tercih edilen, uluslararası nitelikte öğrenci ve öğretim elemanı yapısına sahip, paydaşların ihtiyaçlarını hızlı, kaliteli ve etkili bir şekilde çözen öncü bir spor bilimi merkezi olacaktır.”

Okumaya Devam Et

Akademik Haberler

İstanbul Üniversitesi Ev Sahipliğinde Balkan Araştırmaları Çalıştayı Gerçekleştirildi

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer’in moderatörlüğünü yaptığı çalıştayda, Türkiye’de Balkan araştırmalarının durumu ve geleceği hakkındaki meseleler tartışılırken Trakya Üniversiteler Birliği örneğinde (TÜB) olduğu gibi Türk üniversiteleri arasında Balkan araştırmaları konusunda koordinasyon ve eşgüdümün sağlanması için çeşitli önerilerde bulunuldu.

ÇOMÜ Medya Merkezi

Yayınlandı

Balkan Araştırmaları Çalıştayı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ve ÇOMÜ Balkan ve Ege Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Aşkın Koyuncu’nun yanı sıra İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tahsin İhsan Türe, Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, çeşitli üniversitelerin rektör yardımcıları, Balkan araştırma ve uygulama merkezi müdürleri, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Türkiye Maarif Vakfı temsilcilerinin katılımıyla İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Ayrıca, 30-31 Mart 2018 tarihlerinde Makedonya’da düzenlenecek olan Balkan Üniversiteler Birliği toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerinin etkin bir şekilde katılımı ve tanıtılması konuşuldu.

Okumaya Devam Et

Akademik Haberler

2017 Yılı 2. Döneminde Desteklenen, Üniversitemizin TÜBİTAK-1001 Projeleri

ÇOMÜ Medya Merkezi

Yayınlandı

TÜBİTAK ARDEB tarafından yapılan değerlendirmenin ardından 2017 yılı 2. dönem başvuruları sonucunda Üniversitemizden, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Yılmaz, Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Çavuş ve Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hilal Özkılınç’ın TÜBİTAK-1001 projeleri desteklenmek için uygun bulunmuştur. Öğretim üyelerimizi tebrik eder, projelerinde başarılar dileriz.

Okumaya Devam Et

Çok Okunanlar