İletişime Geç

Akademik Haberler

ÇOMÜ BAP’ta Neler Yapılıyor?

ÇOMÜ Gazete olarak BAP Koordinatörü Doç. Dr. Hanife Genç’ten projeler hakkında bilgi aldık.

Büşra Palaz

Yayınlandı

Doç. Dr. Hanife Genç

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi’nde Kasım 2017 itibariyle 272 adet BAP Projesi devam ederken, öğretim üyelerinin hazırladığı 174 proje de birime sunulmak üzere başvuru aşamasında.  2015 yılında 152 adet proje destek görürken bu sayı 2017 yılında 187’ye yükselmiş durumda. Böylelikle proje konusunda akademik teşvik de artırılmış oluyor. ÇOMÜ Gazete olarak BAP Koordinatörü Doç. Dr. Hanife Genç’ten projeler hakkında bilgi aldık.

ÇOMÜ Gazete: ÇOMÜ BAP Nedir, nasıl çalışır?

Doç. Dr. Hanife Genç: BAP dediğimiz birimin adı “Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi”.  2002 yılında yapılan yasal düzenlemeler ile Araştırma Fonlarının kaldırılmasına müteakip, Üniversite Senatosu kararıyla 2002 yılında kurulmuş, o zamandan beri hizmet veriyor. Birimimizde 1 şube müdürü, 1 şef ve 3 memur görev yapmaktadır. Şu an 2 personelimiz ücretsiz doğum iznindeler. Hepsi de çok aktif bir şekilde birim için ciddi emek veriyorlar.

BAP biriminde üst merci olarak rektör veya rektörün görevlendirdiği rektör yardımcısı başkalığında bir komisyon görev almaktadır. BAP Komisyonu, başkan hariç 11 üyeden oluşuyor. Üyeler senato kararıyla dört yıllığına görevlendiriliyor. BAP komisyonunun amacı; bilgi üretimini ve yayılımını sağlamak, araştırma alt yapısını geliştirmek, özgün araştırma ortamlarının oluşturulmasını sağlamak, bilimsel ve sanatsal araştırmalar için mali destek sağlamak, yapılmakta olan araştırmaların niteliğini yükseltmek, üniversitemizde proje kültürünü geliştirmek ve araştırma üniversitesi olma yolunda adım atabilmek için gerekli hizmetleri sunmaktır. BAP birimi projelendirilen bilimsel araştırmaya dayalı çalışmaları desteklemektedir. Araştırma görevlisi doktorlardan, profesör hocalara kadar doktorasını tamamlamış herkes üniversitemizde proje yürütücüsü olarak görev yapabiliyor.

BAP komisyonu ortalama iki haftada bir toplanıyor. Sistem şu şekilde çalışıyor; BAP’ın web sitesinde yer alan BAPSİS’e (PROJE SÜREÇLERİ YÖNETİM SİSTEMİ; apsis.comu.edu.tr) araştırmacılar kendi e-mailleri ve giriş şifreleriyle giriş yaparak proje önerilerini sunabiliyorlar.

Proje başvuru süresi ve evrak teslimi ile ilgili bir sınırlamamız yok. Haftanın her günü her saati, 7/24 online sistem üzerinden proje başvurusunda bulunabilirler. Başvuru aşamasında birime herhangi bir evrak teslimi gerekmiyor.

Proje başvurularını yaparken, sistemde yer alan proje öneri formatında; projenin amacı, hedefi, kapsamı, özgün değeri, katma değeri, proje hangi materyal ve yöntemle yapılacak, beklenen sonuçları ve satın alımı talep edilen ürünleri içeren proje bütçesi ile proje önerisi hazırlanıyor. Proje yürütücüsü, bütçeyi BAP’ın mevzuatına uygun olarak istediği şekilde belirliyor. Bütçede almak istediği her bir kalem ürün için ilgili proforma faturayı ve teknik şartnameyi ekli belge olarak başvuru dosyasına ilave ediyor. Proje başvurusu hazırlarken bütçe ve bütçe gerekçeleri çok önemli. Çalışmanın yapılabilirliğini etkileyen faktörler bunlar. Zaten, yapılan bilimsel çalışmalar bütçelendirildiği takdirde projelendirilmiş olur. Bundan dolayı komisyonda, projeleri değerlendirirken, istenilen bütçe ile projenin yapılabilirliğine bakıyoruz. Bütçenin etkin kullanılabilmesi için talep edilen malzemeleri birim bazında değerlendirerek, mükerrer cihaz alımı yapmamak için büyük dikkat harcıyoruz. Sonuçta, proje bittikten sonra projeden alınan cihazlar bölüme kalıyor ve bölümdeki diğer akademisyenlerin de kullanımına sunuluyor.

Etik kurul gerekliliği olan çalışmalarda, proje başvurusu aşamasında etik kurul belgesi proje önerisine ilave edilmelidir.

Proje yürütücüsü olarak, 1 adet bağımsız araştırma projesi, 2 adet tez projesi (yüksek lisans tez, doktora tez, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık, sanatta yeterlilik), 1 adet hızlı destek projesinde aynı anda görev alınabilinir. Diğer proje türleri arasında, sanayi iş birliği projeleri, eğitim geliştirme projeleri, ileri araştırma projeleri ve son olarak rektör hocamızın önerisiyle bilimsel araştırma potansiyeli destekleme proje türü oluşturuldu. Buradaki amaç, üniversitedeki proje kültürünü geliştirmek ve hocalarımızı dış kaynaklara proje yazmaya teşvik etmektir. TÜBİTAK,  TÜBA, SANTEZ, GMKA, AB gibi yerlere sunulan projeler teknik sebeplerden dolayı reddedilmediği takdirde, desteklense de desteklenmese de,  belgelendirilip, bilimsel araştırma potansiyeli destekleme proje türü üzerinden projelendirilerek BAP’tan teşvik alınabiliyor. Bu proje türünü diğer proje türlerinden ayrı tutuyoruz.  Diğer proje türlerinde desteklenmeyen bazı harcamalara bu proje türünde yer alabiliyor.

Bilimsel Araştırma Potansiyelini Destekleme Projesi Ne Kadar Süredir Yürürlükte?

2016’dan itibaren var. Rektör hocamızın önerisiyle açılan bir proje türüdür. Hocaların bu teşvikten yararlanabilmesi için mevzuat gereği bunu projelendirerek bir BAP projesi olarak sunması gerekmektedir.

Proje Süreleri ile ilgili bilgi verebilir misiniz?

Geçtiğimiz yıl Kasım ayı (2016 Kasım)  sonunda Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliği yenilenerek resmi gazetede yayımlandı. Yönetmelik değiştikten sonra, 2017 yılı için yönerge oluşturduk ve o yıl için uygulama esaslarımızı internet sitemizde yayımladık.  Yönetmelik gereği, bir araştırma projesinin en fazla 36 ayda tamamlanması gerekiyor. Projesini belirttiği süre içerisinde tamamlayamayan hocalar komisyonda ek süre talebinde bulunabiliyorlar. Komisyon uygun gördüğü zaman bu talebi karşılıyor. Ama proje sürelerinin, ek süreler dâhil 36 ayı geçmemesi gerekiyor.

Komisyon süreci nasıl işliyor?

Sunulan projeler, önce BAP birimi tarafından teknik açıdan inceleniyor.  Teknik inceleme tamamlanınca projeler, koordinatör ekranına düşüyor. Koordinatör olarak sunulan projeyi inceleyip, ilgisine göre bir komisyon üyesine havale ediyorum. Komisyon üyesi, projeyi hakemlere gönderip, gerekliyse proje yürütücüsünden gerekli revizyonları tamamlatıp değerlendiriyor ve gündeme gönderiyor.    Toplantı usulümüz açık olarak yapılıyor. Görüşülecek proje ekrana yansıtılıyor, projeden sorumlu komisyon üyesi proje ile ilgili bilgiler veriyor,  tüm üyeler proje ile ilgili görüşlerini beyan ediyorlar ve projenin desteklenmesine, bütçesine vs. karar veriyoruz.

Proje önerisi BAP komisyonu tarafından desteklenmeye uygun görüldükten sonra otomasyon sistemi üzerinden oluşturulan proje sözleşme protokolü imzalanıyor ve proje resmi olarak başlatılıyor. Her 6 ayda bir ara rapor ve proje bittiğinde sonuç raporu sunuluyor. Sonuç raporu onaylandıktan sonra proje komisyon kararı ile kapatılır ancak projenin tamamlanabilmesi için 2 yıl içinde yayın yapılması zorunlu. Bu şekilde üniversitemiz tarafından desteklenen projelerden yapılan yayın sayısı belirleniyor. Yapılan yayında “Bu çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince Desteklenmiştir. Proje Numarası: ….”  şeklinde belirtilmelidir. Proje numarasını yazmayı unutan hocalarımız oluyor. Maalesef, proje numarası olmayan bir yayını proje ile ilişkilendiremiyoruz. Dolayısıyla o projeden yayın yapılmamış oluyor ve yayın koşulu nedeniyle sistem tarafından bloke ediliyor. Bu nedenle yapılan yayınlarda proje numarasının belirtilmesi çok önemli.

Bütçeler hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Bağımsız araştırma projeleri ve tez projeleri en fazla desteklenen proje türlerinden. Bağımsız araştırma projeleri bütçesinin üst limiti 25.000 TL.

BAP’ın kendi bütçesi yok denecek kadar az, üniversitenin gelirleri doğrultusunda döner sermaye ve tezsiz yüksek lisans gelirleri üzerinden aktarılan pay BAP’ın esas bütçesini oluşturuyor. Desteklenen proje bütçeleri çok yüksek olmasa da, hocalar birden fazla sayıda proje yapabiliyorlar. Bu yıl, yüksek lisans tez projelerinin üst limiti 15.000 TL, doktora, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık, sanatta yeterlilik projeleri için üst limit 18.000 TL. Hızlı destek projeleri için üst limit 5.000 TL olarak uygulandı.

Proje türleri, içerikleri ve üst limitleri ile ilgili tüm bilgiler, projeler ile ilgili yapılan duyurular web sitemizde bulunmaktadır  (arastirma.comu.edu.tr).

Yürüyen 272 tane projemiz var şu anda. 2017 yılında 131 tane proje bitmiş, yine bu yıl içerisinde toplam 187 tane proje desteklenmiş ve bu projelere 1.719.060 TL bütçe verilmiştir.   2016’da 170 proje, 2015’te ise 152 proje desteklenmiştir.  En çok fen ve mühendislik bilimleri ile sağlık bilimleri alanında proje destekleniyor.  Son yıllarda sosyal bilimler ve eğitim bilimleri alanlarındaki projelerinde de artış gözleniyor.

Projelerin, satın alma, yolluk,  ihale, avans vb. tüm harcama işlemleri BAP birimi tarafından yapılıyor. Birim,  aynı zamanda TÜBİTAK, SANTEZ, DPT gibi kurum dışı desteklenen projelerin takibini de gerçekleştiriyor. Şu anda yürüyen 45 tane TÜBİTAK projesi var. Bu TÜBİTAK projelerinin satın alımlarını ve tüm harcama işlemlerini BAP birimi yapıyor. TÜBİTAK projelerinde bursiyer olarak çalışan öğrencilerin, bursları, SGK giriş ve çıkışları vb. işlemlerin tamamı BAP tarafından yapılıyor.

Projelerin yanı sıra AVESİS-Akademik Veri Yönetim Sistemi’nin sorumluluğu da birimde.  Sistemin işleyişi ile ilgili koordinasyonu biz sağlıyoruz. Yeni gelen akademik personelin AVESİS kayıtları, kurumdan ayrılan akademisyenlerin ilişiklerinin kesilmesi ve sisteme veri girişlerinin yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz.  Biz akademisyenler sayfalarımızı güncel tuttuğumuz sürece AVESİS web sayfasından üniversitemiz ile ilgili birçok istatistiğe ulaşmak mümkün.

Her yılın sonunda YÖK’ün resmi gazetede yayımlandıktan sonra akademik teşvik değerlendirmeleri başlıyor. Hocalar, 2017 yılında yapmış oldukları akademik faaliyetleri YÖKSİS üzerinden YÖK’e bildiriyorlar. YÖKSİS‘e girilen bilgiler, bir tuşa basarak otomasyonla üniversitemizin akademik CV sistemine (AVESİS-Akademik Veri Yönetim Sistemi) ilave edilebilir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı duyurumuz BAP web sitesinde (http://arastirma.comu.edu.tr/) bulunmaktadır.

Bunun dışında, 8 Kasım 2017’de Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) alt kurulunda alınan karar doğrultusunda paydaş üniversiteler ile son 2 yılda tamamlanan BAP projelerinin sunumları Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nde yapıldı. Üniversitemiz de 4’ü sözlü toplam 17 proje ile katılım gerçekleştirdi. Burada amaçlanan, diğer paydaş üniversitelerde ne gibi çalışmalar yapılıyor, ne tip çalışmalar projelendirilmiş bunları da görerek bilgi paylaşımını sağlamak ve karşılıklı gelişim için bir arada olmaktır.

Okumaya Devam Et
Yorum yazmak için tıklayın

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Akademik Haberler

Norm Kadro Yönetmeliği İle İlgili Toplantı Yapıldı

Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin 02 Kasım 2018 tarihinde yayınlanan yönetmelikle ilgili Rektörlük Senato Salonunda toplantı yapıldı. 

ÇOMÜ Medya Merkezi

Yayınlandı

Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin 02 Kasım 2018 tarihinde yayınlanan yönetmelikle ilgili Rektörlük Senato Salonunda toplantı yapıldı.

Toplantıya; Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Erdem, Prof. Dr. Süha Özden, Prof. Dr. Mustafa Görün, Genel Sekreter Sami Yılmaz, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Erdal Demir, Personel Daire Başkanı Gönül Yılmaz, Dekanlar ve Müdürler katıldı.

Norm Kadro Yönetmeliğinin detaylarının konuşulduğu toplantı, yönetmelik kapsamında yapılacak çalışmaların konuşulması ve soruların cevaplandırılması ile son buldu.

Okumaya Devam Et

Akademik Haberler

Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Açılış Programı Gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Motif Vakfı işbirliğiyle düzenlenen ‘’Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu’’ açılış töreni gerçekleştirildi.

ÇOMÜ Medya Merkezi

Yayınlandı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Motif Vakfı işbirliğiyle düzenlenen ‘’Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu’’ açılış töreni gerçekleştirildi.

Troya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törene ÇOMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Görün, Motif Vakfı Başkanı Mehmet Zeki Baykal, panelistler ile öğrenciler katıldı.

Program saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın söylenmesi ve tanıtım filmlerinin izlenmesiyle başladı. Ardından protokol konuşmalarına geçildi.

Protokol konuşmalarının ardından Prof. Dr. Galina Mişkiniene ‘’Litvanya Tatarları: Tarih, Dil ve Kültür’’ konulu açılış sunumunu yaptı.

8 – 10 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek sempozyuma Arnavutluk, Azerbaycan, Kosova, Makedonya, Litvanya, Rusya Federasyonu ve Türkiye’den 121 bilim insanı 28 farklı oturumda 127 adet tebliğ sunacak.

Okumaya Devam Et

Akademik Haberler

ÇOMÜ’de Öğretmen Yetiştirme Konulu Panel Düzenlendi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesinin düzenlediği İkinci Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumunun son gününde ‘’Öğretmen Yetiştirme’’  konulu panel düzenlendi.

ÇOMÜ Medya Merkezi

Yayınlandı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesinin düzenlediği İkinci Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumunun son gününde ‘’Öğretmen Yetiştirme’’  konulu panel düzenlendi.

İÇDAŞ Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen panele eğitimciler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Moderatörlüğünü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Zeki Genç’in yaptığı sempozyumda Prof. Dr. Muammer Demirel, Prof. Dr. Mehmet Gültekin, Prof. Dr. Mehmet Baştürk, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan konuşmacı olarak yer aldı.

Okumaya Devam Et

Çok Okunanlar