İletişime Geç

Akademik Haberler

ÇOMÜ BAP’ta Neler Yapılıyor?

ÇOMÜ Gazete olarak BAP Koordinatörü Doç. Dr. Hanife Genç’ten projeler hakkında bilgi aldık.

Büşra Palaz

Yayınlandı

Doç. Dr. Hanife Genç

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi’nde Kasım 2017 itibariyle 272 adet BAP Projesi devam ederken, öğretim üyelerinin hazırladığı 174 proje de birime sunulmak üzere başvuru aşamasında.  2015 yılında 152 adet proje destek görürken bu sayı 2017 yılında 187’ye yükselmiş durumda. Böylelikle proje konusunda akademik teşvik de artırılmış oluyor. ÇOMÜ Gazete olarak BAP Koordinatörü Doç. Dr. Hanife Genç’ten projeler hakkında bilgi aldık.

ÇOMÜ Gazete: ÇOMÜ BAP Nedir, nasıl çalışır?

Doç. Dr. Hanife Genç: BAP dediğimiz birimin adı “Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi”.  2002 yılında yapılan yasal düzenlemeler ile Araştırma Fonlarının kaldırılmasına müteakip, Üniversite Senatosu kararıyla 2002 yılında kurulmuş, o zamandan beri hizmet veriyor. Birimimizde 1 şube müdürü, 1 şef ve 3 memur görev yapmaktadır. Şu an 2 personelimiz ücretsiz doğum iznindeler. Hepsi de çok aktif bir şekilde birim için ciddi emek veriyorlar.

BAP biriminde üst merci olarak rektör veya rektörün görevlendirdiği rektör yardımcısı başkalığında bir komisyon görev almaktadır. BAP Komisyonu, başkan hariç 11 üyeden oluşuyor. Üyeler senato kararıyla dört yıllığına görevlendiriliyor. BAP komisyonunun amacı; bilgi üretimini ve yayılımını sağlamak, araştırma alt yapısını geliştirmek, özgün araştırma ortamlarının oluşturulmasını sağlamak, bilimsel ve sanatsal araştırmalar için mali destek sağlamak, yapılmakta olan araştırmaların niteliğini yükseltmek, üniversitemizde proje kültürünü geliştirmek ve araştırma üniversitesi olma yolunda adım atabilmek için gerekli hizmetleri sunmaktır. BAP birimi projelendirilen bilimsel araştırmaya dayalı çalışmaları desteklemektedir. Araştırma görevlisi doktorlardan, profesör hocalara kadar doktorasını tamamlamış herkes üniversitemizde proje yürütücüsü olarak görev yapabiliyor.

BAP komisyonu ortalama iki haftada bir toplanıyor. Sistem şu şekilde çalışıyor; BAP’ın web sitesinde yer alan BAPSİS’e (PROJE SÜREÇLERİ YÖNETİM SİSTEMİ; apsis.comu.edu.tr) araştırmacılar kendi e-mailleri ve giriş şifreleriyle giriş yaparak proje önerilerini sunabiliyorlar.

Proje başvuru süresi ve evrak teslimi ile ilgili bir sınırlamamız yok. Haftanın her günü her saati, 7/24 online sistem üzerinden proje başvurusunda bulunabilirler. Başvuru aşamasında birime herhangi bir evrak teslimi gerekmiyor.

Proje başvurularını yaparken, sistemde yer alan proje öneri formatında; projenin amacı, hedefi, kapsamı, özgün değeri, katma değeri, proje hangi materyal ve yöntemle yapılacak, beklenen sonuçları ve satın alımı talep edilen ürünleri içeren proje bütçesi ile proje önerisi hazırlanıyor. Proje yürütücüsü, bütçeyi BAP’ın mevzuatına uygun olarak istediği şekilde belirliyor. Bütçede almak istediği her bir kalem ürün için ilgili proforma faturayı ve teknik şartnameyi ekli belge olarak başvuru dosyasına ilave ediyor. Proje başvurusu hazırlarken bütçe ve bütçe gerekçeleri çok önemli. Çalışmanın yapılabilirliğini etkileyen faktörler bunlar. Zaten, yapılan bilimsel çalışmalar bütçelendirildiği takdirde projelendirilmiş olur. Bundan dolayı komisyonda, projeleri değerlendirirken, istenilen bütçe ile projenin yapılabilirliğine bakıyoruz. Bütçenin etkin kullanılabilmesi için talep edilen malzemeleri birim bazında değerlendirerek, mükerrer cihaz alımı yapmamak için büyük dikkat harcıyoruz. Sonuçta, proje bittikten sonra projeden alınan cihazlar bölüme kalıyor ve bölümdeki diğer akademisyenlerin de kullanımına sunuluyor.

Etik kurul gerekliliği olan çalışmalarda, proje başvurusu aşamasında etik kurul belgesi proje önerisine ilave edilmelidir.

Proje yürütücüsü olarak, 1 adet bağımsız araştırma projesi, 2 adet tez projesi (yüksek lisans tez, doktora tez, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık, sanatta yeterlilik), 1 adet hızlı destek projesinde aynı anda görev alınabilinir. Diğer proje türleri arasında, sanayi iş birliği projeleri, eğitim geliştirme projeleri, ileri araştırma projeleri ve son olarak rektör hocamızın önerisiyle bilimsel araştırma potansiyeli destekleme proje türü oluşturuldu. Buradaki amaç, üniversitedeki proje kültürünü geliştirmek ve hocalarımızı dış kaynaklara proje yazmaya teşvik etmektir. TÜBİTAK,  TÜBA, SANTEZ, GMKA, AB gibi yerlere sunulan projeler teknik sebeplerden dolayı reddedilmediği takdirde, desteklense de desteklenmese de,  belgelendirilip, bilimsel araştırma potansiyeli destekleme proje türü üzerinden projelendirilerek BAP’tan teşvik alınabiliyor. Bu proje türünü diğer proje türlerinden ayrı tutuyoruz.  Diğer proje türlerinde desteklenmeyen bazı harcamalara bu proje türünde yer alabiliyor.

Bilimsel Araştırma Potansiyelini Destekleme Projesi Ne Kadar Süredir Yürürlükte?

2016’dan itibaren var. Rektör hocamızın önerisiyle açılan bir proje türüdür. Hocaların bu teşvikten yararlanabilmesi için mevzuat gereği bunu projelendirerek bir BAP projesi olarak sunması gerekmektedir.

Proje Süreleri ile ilgili bilgi verebilir misiniz?

Geçtiğimiz yıl Kasım ayı (2016 Kasım)  sonunda Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliği yenilenerek resmi gazetede yayımlandı. Yönetmelik değiştikten sonra, 2017 yılı için yönerge oluşturduk ve o yıl için uygulama esaslarımızı internet sitemizde yayımladık.  Yönetmelik gereği, bir araştırma projesinin en fazla 36 ayda tamamlanması gerekiyor. Projesini belirttiği süre içerisinde tamamlayamayan hocalar komisyonda ek süre talebinde bulunabiliyorlar. Komisyon uygun gördüğü zaman bu talebi karşılıyor. Ama proje sürelerinin, ek süreler dâhil 36 ayı geçmemesi gerekiyor.

Komisyon süreci nasıl işliyor?

Sunulan projeler, önce BAP birimi tarafından teknik açıdan inceleniyor.  Teknik inceleme tamamlanınca projeler, koordinatör ekranına düşüyor. Koordinatör olarak sunulan projeyi inceleyip, ilgisine göre bir komisyon üyesine havale ediyorum. Komisyon üyesi, projeyi hakemlere gönderip, gerekliyse proje yürütücüsünden gerekli revizyonları tamamlatıp değerlendiriyor ve gündeme gönderiyor.    Toplantı usulümüz açık olarak yapılıyor. Görüşülecek proje ekrana yansıtılıyor, projeden sorumlu komisyon üyesi proje ile ilgili bilgiler veriyor,  tüm üyeler proje ile ilgili görüşlerini beyan ediyorlar ve projenin desteklenmesine, bütçesine vs. karar veriyoruz.

Proje önerisi BAP komisyonu tarafından desteklenmeye uygun görüldükten sonra otomasyon sistemi üzerinden oluşturulan proje sözleşme protokolü imzalanıyor ve proje resmi olarak başlatılıyor. Her 6 ayda bir ara rapor ve proje bittiğinde sonuç raporu sunuluyor. Sonuç raporu onaylandıktan sonra proje komisyon kararı ile kapatılır ancak projenin tamamlanabilmesi için 2 yıl içinde yayın yapılması zorunlu. Bu şekilde üniversitemiz tarafından desteklenen projelerden yapılan yayın sayısı belirleniyor. Yapılan yayında “Bu çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince Desteklenmiştir. Proje Numarası: ….”  şeklinde belirtilmelidir. Proje numarasını yazmayı unutan hocalarımız oluyor. Maalesef, proje numarası olmayan bir yayını proje ile ilişkilendiremiyoruz. Dolayısıyla o projeden yayın yapılmamış oluyor ve yayın koşulu nedeniyle sistem tarafından bloke ediliyor. Bu nedenle yapılan yayınlarda proje numarasının belirtilmesi çok önemli.

Bütçeler hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Bağımsız araştırma projeleri ve tez projeleri en fazla desteklenen proje türlerinden. Bağımsız araştırma projeleri bütçesinin üst limiti 25.000 TL.

BAP’ın kendi bütçesi yok denecek kadar az, üniversitenin gelirleri doğrultusunda döner sermaye ve tezsiz yüksek lisans gelirleri üzerinden aktarılan pay BAP’ın esas bütçesini oluşturuyor. Desteklenen proje bütçeleri çok yüksek olmasa da, hocalar birden fazla sayıda proje yapabiliyorlar. Bu yıl, yüksek lisans tez projelerinin üst limiti 15.000 TL, doktora, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık, sanatta yeterlilik projeleri için üst limit 18.000 TL. Hızlı destek projeleri için üst limit 5.000 TL olarak uygulandı.

Proje türleri, içerikleri ve üst limitleri ile ilgili tüm bilgiler, projeler ile ilgili yapılan duyurular web sitemizde bulunmaktadır  (arastirma.comu.edu.tr).

Yürüyen 272 tane projemiz var şu anda. 2017 yılında 131 tane proje bitmiş, yine bu yıl içerisinde toplam 187 tane proje desteklenmiş ve bu projelere 1.719.060 TL bütçe verilmiştir.   2016’da 170 proje, 2015’te ise 152 proje desteklenmiştir.  En çok fen ve mühendislik bilimleri ile sağlık bilimleri alanında proje destekleniyor.  Son yıllarda sosyal bilimler ve eğitim bilimleri alanlarındaki projelerinde de artış gözleniyor.

Projelerin, satın alma, yolluk,  ihale, avans vb. tüm harcama işlemleri BAP birimi tarafından yapılıyor. Birim,  aynı zamanda TÜBİTAK, SANTEZ, DPT gibi kurum dışı desteklenen projelerin takibini de gerçekleştiriyor. Şu anda yürüyen 45 tane TÜBİTAK projesi var. Bu TÜBİTAK projelerinin satın alımlarını ve tüm harcama işlemlerini BAP birimi yapıyor. TÜBİTAK projelerinde bursiyer olarak çalışan öğrencilerin, bursları, SGK giriş ve çıkışları vb. işlemlerin tamamı BAP tarafından yapılıyor.

Projelerin yanı sıra AVESİS-Akademik Veri Yönetim Sistemi’nin sorumluluğu da birimde.  Sistemin işleyişi ile ilgili koordinasyonu biz sağlıyoruz. Yeni gelen akademik personelin AVESİS kayıtları, kurumdan ayrılan akademisyenlerin ilişiklerinin kesilmesi ve sisteme veri girişlerinin yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz.  Biz akademisyenler sayfalarımızı güncel tuttuğumuz sürece AVESİS web sayfasından üniversitemiz ile ilgili birçok istatistiğe ulaşmak mümkün.

Her yılın sonunda YÖK’ün resmi gazetede yayımlandıktan sonra akademik teşvik değerlendirmeleri başlıyor. Hocalar, 2017 yılında yapmış oldukları akademik faaliyetleri YÖKSİS üzerinden YÖK’e bildiriyorlar. YÖKSİS‘e girilen bilgiler, bir tuşa basarak otomasyonla üniversitemizin akademik CV sistemine (AVESİS-Akademik Veri Yönetim Sistemi) ilave edilebilir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı duyurumuz BAP web sitesinde (http://arastirma.comu.edu.tr/) bulunmaktadır.

Bunun dışında, 8 Kasım 2017’de Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) alt kurulunda alınan karar doğrultusunda paydaş üniversiteler ile son 2 yılda tamamlanan BAP projelerinin sunumları Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nde yapıldı. Üniversitemiz de 4’ü sözlü toplam 17 proje ile katılım gerçekleştirdi. Burada amaçlanan, diğer paydaş üniversitelerde ne gibi çalışmalar yapılıyor, ne tip çalışmalar projelendirilmiş bunları da görerek bilgi paylaşımını sağlamak ve karşılıklı gelişim için bir arada olmaktır.

Okumaya Devam Et
Yorum yazmak için tıklayın

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Akademik Haberler

16.International Symposium on Electrokinetic Remedation, ÇOMÜ Ev Sahipliğinde Gerçekleşti

30 akademisyenin bildiri sunduğu sempozyumun açılışına katılan ÇOMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Süha Özden bir açılış konuşması yaptı.

ÇOMÜ Medya Merkezi

Yayınlandı

EREM 2018 16.International Symposium on Electrokinetic Remedation, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sahipliğinde Çanak Otel’de gerçekleşti.

30 akademisyenin bildiri sunduğu sempozyumun açılışına katılan ÇOMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Süha Özden bir açılış konuşması yaptı. Özden “Değerli delegeler; kongremize, ÇOMÜ’ye ve Çanakkale’ye hoşgeldiniz. Üniversitemiz 1992 yılında kurulan ve geçen yıl 25. yılını kutlayan bir üniversitedir. 50 bini bulan öğrenci sayısı, 100 bin mezunu ile Türkiye’deki ilk 20-30 üniversite arasında yer almaktadır” dedi.

Prof. Dr. Süha Özden; kongreye konu olan organik, inorganik ve zararlı materyallerin elektrokinetik yöntemlerle topraktan uzaklaştırılmasının yeni bir konu ve dünyada kirlilik üzerine yapılan önemli bir çalışma metodu olduğunu belirterek “Bugün bunlarla ilgili yeni gelişmeleri siz değerli akademisyenlerden öğreneceğiz. Öte yandan kampüsümüzü, Troya ören yerini, Assos’u, Gelibolu Tarihi Yarımadasını ve kent merkezini gezmenizi tavsiye ediyorum. Sempozyumu düzenleyen arkadaşlara ve destekleyen kuruluşlara teşekkür ediyorum. Başarılı bir sempozyum geçirmenizi diliyorum” şeklinde konuştu.

06-08 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek sempozyumun ilk sunumunu ABD’li Prof. Dr. Krishna R. Reddy yaptı.

Okumaya Devam Et

Akademik Haberler

Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Spor Bilimleri Doktora Programı Açıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde 25.07.2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile Spor Bilimleri Doktora Programı açıldı.

ÇOMÜ Medya Merkezi

Yayınlandı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde 25.07.2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile Spor Bilimleri Doktora Programı açıldı.

Spor bilimleri, son yıllarda önemi hızla artan ve lisansüstü eğitim-öğretim açısından büyük talep gören bir alan. Spor Bilimleri Doktora Programının, lisansüstü eğitim sürecinde sahip olunan bilgi, beceri ve davranışları günümüz toplumunun ihtiyaçlarına uygun olarak disiplinler arası yapı içerisinde geliştirebilme ve bu alanda gerekli bilimsel araştırma donanımına sahip, alanında uzman ve özgün fikirler ortaya koyabilen bireyler yetiştirme hedefine önemli katkı sunması beklenmekte.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Bilimleri Doktora Programı, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi, Antrenör ve Sporcu Gelişimi Eğitimi, Hareket ve Antrenman Bilimleri, Spor ve Sağlık Bilimleri ile Spor Yönetimi Bilimleri gibi alt alanları kapsamakta.

Okumaya Devam Et

Akademik Haberler

ÇOMÜ’de Uzaktan Eğitim Çalışma İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Açıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü’nde 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı itibari ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında Uzaktan Eğitim Çalışma İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı açıldı.

ÇOMÜ Medya Merkezi

Yayınlandı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü’nde 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı itibari ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında Uzaktan Eğitim Çalışma İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı açıldı.

Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı, derslerin internet üzerinden online olarak yürütüldüğü bir yüksek lisans türüdür. Bu eğitim, kişilerin evlerinde ve ofislerinde bilgisayar karşısında yüksek lisans eğitimi almalarına olanak sağlamakta ve yoğun iş temposunda olanlar ve yaşadıkları şehirde istedikleri programı bulamayanlar açısından alternatif bir çözüm üretmektedir.

Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programları; tezsiz yüksek lisans olarak yapılmaktadır. Tezsiz yüksek lisans programları, akademisyen olmayı amaçlamayan, akademik kariyer dışında iş hayatında avantaj elde etmek isteyen kişilerce seçilen yüksek lisans eğitimidir. Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programları; öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanacağını öğretmektedir.

Uzaktan Eğitim Çalışma İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı kontenjan ve başvuru koşulları içintıklayınız.

Okumaya Devam Et

Çok Okunanlar