İletişime Geç

Akademik Haberler

ÇOMÜ Projesine AB Desteği

“Hazır Gıda Tedarik Zincirlerinin Güçlendirilmesi” isimli AB Projesi 95.475 Euro bütçeyle desteklenmeye uygun bulundu.

Büşra Palaz

Yayınlandı

Koordinatörlüğünü Çanakkale Teknik Bilimler MYO Müdürü Doç. Dr. Ali Karabayır’ın üstlendiği, Bayramiç MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Nazan Arifoğlu, Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hasan Basri Ormancı ve Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Öğütçü’nün araştırmacı olarak görev aldığı “Hazır Gıda Tedarik Zincirlerinin Güçlendirilmesi” (Empowering Public Food Procurement: pooling tools and good practices for public and local authorities towards sustainable food procurement) isimli AB Projesi 95.475 Euro bütçeyle desteklenmeye uygun bulundu.

ÇOMÜ Gazete olarak Doç. Dr. Ali Karabayır ile projenin detaylarını ve proje sonucunda hedeflenenleri konuştuk.

Büşra Palaz: Projenin içeriğinden ve oluşma sürecinden bahsedebilir misiniz?

Doç. Dr. Ali Karabayır: Erasmus+ kapsamında  yapılan stratejik ortaklıklar projesi geçen yıl Fransız Ulusal Ajansı’na başvurulmasının ardından başarılı bulundu ve 2017 Eylül itibariyle hazırlanmaya başlandı. Proje kapsamında, Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Hollanda, Slovenya ve Türkiye’den katılımcılar, 2 yıl süreyle, hazır gıda sektörünün hammadde tedarik sürecinde AB ülkelerindeki mevcut durum ve uygulamalarını inceleyerek sektörün sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışmalar yürütecekler. Projenin ilk toplantısı ise Fransa’nın Montpellier şehrinde gerçekleştirildi. Bir sonraki süreç ise Mart 2018’de Avusturya’da düzenlenecek 3 günlük bir eğitime uzanıyor.

Hazır gıda tedarik süreci, öncesi ve sonrası açsından projenin ne gibi hedefleri var?

Projenin temel amacı, Avrupa çapında hazır gıda sektöründe gıdaların tedarik zincirinde ham maddeden başlayarak daha ayrıntılı bir şekilde irdelenmesidir. Bu kapsamda mümkün olduğunca standardizasyonun sağlanması amaçlandı.  Küçükten büyüğe pek çok yaş grubundaki kesimin günümüzde öğünleri dışarıda yiyerek geçirdiği düşünüldüğünde temel ihtiyaç daha doğal gıdanın arayışı oluyor. İyi bir hammadde olmadığı sürece iyi bir son ürün elde etmek de mümkün değil. Bu açıdan temel hedef, hazır gıda sektöründe hammaddenin kalitesinin korunarak iyi bir ürünün oluşturulmasını sağlamak. Hammaddenin fiziksel, kimyasal, biyokimyasal ve mikrobiyolojik kalitesini etkileyen birtakım faktörler var. Bunların başında taşımacılık esnasında uygulanan sıcaklık, gittiği yolun uzunluğu, durduğu süre, ambalajlı olup olmaması, soğuk zincirin kırılıp kırılmadığı gibi durumlar bulunuyor. Bu tür sorunları aşmak için bu projenin getirdiği öneri öncelikli olarak yerel bazda yetiştirilen hammaddenin tedarik edilmesi yönünde. Örneğin; Çanakkale’de domates var ve buradaki hazır gıda şirketleri yine bu ürünü buradan temin edebilirler. Çünkü yol uzadıkça çevre faktörleri hammadde üzerinde etkili oluyor ve bunlar da birtakım reaksiyonlara neden olup ürünün besinsel kalitesini etkiliyor. Bir diğer amaç ise bunun sürdürülebilir olması. Bunun yanında alınan hammaddenin gerçekten beklentiyi karşılayıp karşılamaması üzerine de öneriler mevcut. Organik, doğal ya da kaliteli olarak nitelenen bir besinin ne derece gerçeği yansıttığı da burada önemli bir detay. Yetiştiren çiftçiden, taşıyan nakliyeciye, hazır gıda sektörünün mutfağında çalışanlardan tüketiciye kadar uzanan kapsamlı bir proje hedefleniyor. Proje kapsamında hazır gıda sektöründe çalışanlarla görüşerek onların da fikirlerine başvurulacak ve yine onlara yönelik Avrupa’da uygulanan örnekler üzerinden eğitimler düzenlenecek.

Proje çıktıları nasıl paylaşılacak?

Proje sonunda gerekli her türlü broşür, kitapçık gibi materyalleri basın yayın kuruluşları aracılığı ile paylaşarak hedef kitlemize ulaşmayı öngörüyoruz.

Akademik Haberler

Japon Dili Eğitimi’nde Türkiye’de En Başarılı Öğrenci ÇOMÜ’lü

ÇOMÜ Medya Merkezi

Yayınlandı

Türkiye’den 7 en başarılı Japon Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencisinin başvurduğu Japonya Staj Programı için yapılan sınavda ÇOMÜ’lü Selen Subaşı birinci oldu.

Japonya Uluslararası İlişkiler Vakfı tarafından Ankara Japonya Büyükelçiliğinde düzenlenen sınava Türkiye’den en başarılı 7 öğrenci başvurdu. Yapılan sınavda Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Japon Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Hazırlık sınıfı öğrencisi Selen Subaşı en başarılı öğrenci olarak seçildi. Birinci olan Subaşı, Eylül ayında, iki hafta boyunca Japonya’da burslu staj yapma hakkını kazandı.

Okumaya Devam Et

Akademik Haberler

33. Uluslararası Maliye Sempozyumu Yapıldı

ÇOMÜ Medya Merkezi

Yayınlandı

Türkiye’nin ve dünyanın önemli ekonomistlerini ve mali uzmanlarını bir araya getiren 33. Uluslararası Maliye Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından Antalya’da gerçekleştirildi.

Üç gün süren sempozyuma; ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Bacak ile Biga İİBF Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk İpek’in yanı sıra dünyaca ünlü maliye uzmanları Prof. Vito Tanzi ve Prof. Malcom Sawyer ile Türkiye’nin çeşitli yerlerinden maliye alanındaki temsilciler katıldı.

Ekonomi alanında 93 bildirinin sunulduğu sempozyumda, ulusal ve uluslararası ölçekli ekonomi politikalarının yanı sıra, kamu harcamaları, vergi hukuku, bütçe, maliye politikası ve uluslararası maliye gibi konular tartışmaya açıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, zirve niteliğindeki bu sempozyumda, devletle ilişkili olmasına rağmen çok dinamik bir alan olan maliyedeki dönüşümü değerlendirdiklerini ifade ederken “Hem mevzuatlar hem de Türkiye’nin uyguladığı maliye politikaları sürekli yenileniyor. Son dönemde devlet, cari harcamaları kısıp yatırım harcamalarını artırmaya çalışıyor. Bu değişiklikler yatırımcıları çok etkiliyor. Türkiye’nin cari açık, yüksek enflasyon, faizlerdeki artış gibi önemli meseleleri maliye ve para politikalarıyla çözülebiliyor. Biz politikalar konusunda uzmanların görüşleriyle bilimsel yaklaşım geliştirebilmek için bir araya geldik” dedi.

Biga İİBF Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Bacak, uluslararası katılımcılarla yapılan kongreden çıkacak sonuçların akademik çalışmalara da önemli ölçüde etki yapacağını belirtirken Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Selçuk İpek ise geliştirilen politikaların geleceğe yön vermede belirleyici olduğunu dile getirdi.

Uluslararası Para Fonu’nda (IMF) 20 yıl Mali İşler Direktörü olarak görev yapan İtalyan ekonomist Vito Tanzi “Ekonomi tarihinde geçen son 150 yılda, gelir dağılımındaki dengesizlikler, hükümetlerin atacakları adımları düzenlemelerinde karmaşaya neden oldu. Gelir vergileri, merkez bankaları ve sosyal refah programlarından önceki dönemde yaşanan zorlu süreç nedeniyle, devlet müdahalesi güçlüydü. Daha sonra endüstrileşen ekonomilerde, yasalar ve yönetmelikler genişletilerek ekonomiye yön verilmeye çalışıldı. Fransa, Belçika, Avusturya ve Türkiye gibi birçok ülke, geliştirdikleri sistemlerle adım adım ekonomilerini büyütme yolunda ilerlediler. Modern dünyanın en büyük sorunları ise, uluslararası güçlerin kontrolüyle küresel eşitsizliklerdeki hızlı yükseliş ekseninde yaşanıyor” değerlendirmelerinde bulundu.

Okumaya Devam Et

Akademik Haberler

Harvard’a Seçilen, Alanındaki İlk Türk Bilim İnsanı ÇOMÜ’den

ÇOMÜ Medya Merkezi

Yayınlandı

Yürütücüsü olduğu TÜBİTAK projesi (115K242) kapsamında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin de (ÇOBİLTUM) desteği ile Kocaeli’de bulunan kayıp Roma Başkenti Nikomedia’ya dair yenilikçi arkeolojik çalışmalar yapan Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuna Şare Ağtürk, Harvard Üniversitesi’nin en prestijli enstitülerinden biri olan Radcliffe Gelişmiş Bilimler Enstitüsü’ne seçilen, alanındaki ilk Türk bilim insanı oldu.

Harvard Ünversitesi’nin, tüm dünyada, alanında yenilikçi çalışmalar yapan, sanat, beşeri bilimler, fen bilimleri ve sosyal bilimler etrafında dönüşümlü fikirleri yaratmaya ve paylaşmaya adanmış bir kurumu olan Harvard Radcliffe Institute of Advanced Studies’in, 2018-2019 yılı için binlerce aday arasından seçtiği 50 kişilik gurubun içinde yer almayı başaran Doç. Dr. Tuna Şare Ağtürk, 2018-2019 akademik yılında çalışmalarına Harvard Üniversitesi’nde devam edecek.

Doç. Dr. Şare Ağtürk bu süreçte, aralarında Pulitzer ödüllü yazarlardan, astrofizik, matematik ve hukuk profesörlerine kadar birçok farklı alanda üstün başarı sağlamış kişiler ile multidisipliner bir ortamda, üzerinde çalıştığı Nikomedia’dan Yeni Tetrarkik Rölyefler: İmparator Diokletian’ın Unutulmuş Başkenti’nde Renkli Yaşam (New Tetrarchic Reliefs from Nikomedia: Uncovering the Colorful Life of Diocletian’s Lost Capital) adlı kitabını tamamlayacak.

Doç. Dr. Şare Ağtürk’ün proje çerçevesinde kurduğu ekipte, ÇOMÜ 2003 yılı mezunu Kocaeli Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, ÇOMÜ yüksek lisans öğrencileri Tolga Özak ve Fırat Gökdemir yer alıyor.

Okumaya Devam Et

Çok Okunanlar