İletişime Geç

Akademik Haberler

ÇOMÜ Projesine AB Desteği

“Hazır Gıda Tedarik Zincirlerinin Güçlendirilmesi” isimli AB Projesi 95.475 Euro bütçeyle desteklenmeye uygun bulundu.

Büşra Palaz

Yayınlandı

Koordinatörlüğünü Çanakkale Teknik Bilimler MYO Müdürü Doç. Dr. Ali Karabayır’ın üstlendiği, Bayramiç MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Nazan Arifoğlu, Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hasan Basri Ormancı ve Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Öğütçü’nün araştırmacı olarak görev aldığı “Hazır Gıda Tedarik Zincirlerinin Güçlendirilmesi” (Empowering Public Food Procurement: pooling tools and good practices for public and local authorities towards sustainable food procurement) isimli AB Projesi 95.475 Euro bütçeyle desteklenmeye uygun bulundu.

ÇOMÜ Gazete olarak Doç. Dr. Ali Karabayır ile projenin detaylarını ve proje sonucunda hedeflenenleri konuştuk.

Büşra Palaz: Projenin içeriğinden ve oluşma sürecinden bahsedebilir misiniz?

Doç. Dr. Ali Karabayır: Erasmus+ kapsamında  yapılan stratejik ortaklıklar projesi geçen yıl Fransız Ulusal Ajansı’na başvurulmasının ardından başarılı bulundu ve 2017 Eylül itibariyle hazırlanmaya başlandı. Proje kapsamında, Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Hollanda, Slovenya ve Türkiye’den katılımcılar, 2 yıl süreyle, hazır gıda sektörünün hammadde tedarik sürecinde AB ülkelerindeki mevcut durum ve uygulamalarını inceleyerek sektörün sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışmalar yürütecekler. Projenin ilk toplantısı ise Fransa’nın Montpellier şehrinde gerçekleştirildi. Bir sonraki süreç ise Mart 2018’de Avusturya’da düzenlenecek 3 günlük bir eğitime uzanıyor.

Hazır gıda tedarik süreci, öncesi ve sonrası açsından projenin ne gibi hedefleri var?

Projenin temel amacı, Avrupa çapında hazır gıda sektöründe gıdaların tedarik zincirinde ham maddeden başlayarak daha ayrıntılı bir şekilde irdelenmesidir. Bu kapsamda mümkün olduğunca standardizasyonun sağlanması amaçlandı.  Küçükten büyüğe pek çok yaş grubundaki kesimin günümüzde öğünleri dışarıda yiyerek geçirdiği düşünüldüğünde temel ihtiyaç daha doğal gıdanın arayışı oluyor. İyi bir hammadde olmadığı sürece iyi bir son ürün elde etmek de mümkün değil. Bu açıdan temel hedef, hazır gıda sektöründe hammaddenin kalitesinin korunarak iyi bir ürünün oluşturulmasını sağlamak. Hammaddenin fiziksel, kimyasal, biyokimyasal ve mikrobiyolojik kalitesini etkileyen birtakım faktörler var. Bunların başında taşımacılık esnasında uygulanan sıcaklık, gittiği yolun uzunluğu, durduğu süre, ambalajlı olup olmaması, soğuk zincirin kırılıp kırılmadığı gibi durumlar bulunuyor. Bu tür sorunları aşmak için bu projenin getirdiği öneri öncelikli olarak yerel bazda yetiştirilen hammaddenin tedarik edilmesi yönünde. Örneğin; Çanakkale’de domates var ve buradaki hazır gıda şirketleri yine bu ürünü buradan temin edebilirler. Çünkü yol uzadıkça çevre faktörleri hammadde üzerinde etkili oluyor ve bunlar da birtakım reaksiyonlara neden olup ürünün besinsel kalitesini etkiliyor. Bir diğer amaç ise bunun sürdürülebilir olması. Bunun yanında alınan hammaddenin gerçekten beklentiyi karşılayıp karşılamaması üzerine de öneriler mevcut. Organik, doğal ya da kaliteli olarak nitelenen bir besinin ne derece gerçeği yansıttığı da burada önemli bir detay. Yetiştiren çiftçiden, taşıyan nakliyeciye, hazır gıda sektörünün mutfağında çalışanlardan tüketiciye kadar uzanan kapsamlı bir proje hedefleniyor. Proje kapsamında hazır gıda sektöründe çalışanlarla görüşerek onların da fikirlerine başvurulacak ve yine onlara yönelik Avrupa’da uygulanan örnekler üzerinden eğitimler düzenlenecek.

Proje çıktıları nasıl paylaşılacak?

Proje sonunda gerekli her türlü broşür, kitapçık gibi materyalleri basın yayın kuruluşları aracılığı ile paylaşarak hedef kitlemize ulaşmayı öngörüyoruz.

Akademik Haberler

16.International Symposium on Electrokinetic Remedation, ÇOMÜ Ev Sahipliğinde Gerçekleşti

30 akademisyenin bildiri sunduğu sempozyumun açılışına katılan ÇOMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Süha Özden bir açılış konuşması yaptı.

ÇOMÜ Medya Merkezi

Yayınlandı

EREM 2018 16.International Symposium on Electrokinetic Remedation, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sahipliğinde Çanak Otel’de gerçekleşti.

30 akademisyenin bildiri sunduğu sempozyumun açılışına katılan ÇOMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Süha Özden bir açılış konuşması yaptı. Özden “Değerli delegeler; kongremize, ÇOMÜ’ye ve Çanakkale’ye hoşgeldiniz. Üniversitemiz 1992 yılında kurulan ve geçen yıl 25. yılını kutlayan bir üniversitedir. 50 bini bulan öğrenci sayısı, 100 bin mezunu ile Türkiye’deki ilk 20-30 üniversite arasında yer almaktadır” dedi.

Prof. Dr. Süha Özden; kongreye konu olan organik, inorganik ve zararlı materyallerin elektrokinetik yöntemlerle topraktan uzaklaştırılmasının yeni bir konu ve dünyada kirlilik üzerine yapılan önemli bir çalışma metodu olduğunu belirterek “Bugün bunlarla ilgili yeni gelişmeleri siz değerli akademisyenlerden öğreneceğiz. Öte yandan kampüsümüzü, Troya ören yerini, Assos’u, Gelibolu Tarihi Yarımadasını ve kent merkezini gezmenizi tavsiye ediyorum. Sempozyumu düzenleyen arkadaşlara ve destekleyen kuruluşlara teşekkür ediyorum. Başarılı bir sempozyum geçirmenizi diliyorum” şeklinde konuştu.

06-08 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek sempozyumun ilk sunumunu ABD’li Prof. Dr. Krishna R. Reddy yaptı.

Okumaya Devam Et

Akademik Haberler

Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Spor Bilimleri Doktora Programı Açıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde 25.07.2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile Spor Bilimleri Doktora Programı açıldı.

ÇOMÜ Medya Merkezi

Yayınlandı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde 25.07.2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile Spor Bilimleri Doktora Programı açıldı.

Spor bilimleri, son yıllarda önemi hızla artan ve lisansüstü eğitim-öğretim açısından büyük talep gören bir alan. Spor Bilimleri Doktora Programının, lisansüstü eğitim sürecinde sahip olunan bilgi, beceri ve davranışları günümüz toplumunun ihtiyaçlarına uygun olarak disiplinler arası yapı içerisinde geliştirebilme ve bu alanda gerekli bilimsel araştırma donanımına sahip, alanında uzman ve özgün fikirler ortaya koyabilen bireyler yetiştirme hedefine önemli katkı sunması beklenmekte.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Bilimleri Doktora Programı, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi, Antrenör ve Sporcu Gelişimi Eğitimi, Hareket ve Antrenman Bilimleri, Spor ve Sağlık Bilimleri ile Spor Yönetimi Bilimleri gibi alt alanları kapsamakta.

Okumaya Devam Et

Akademik Haberler

ÇOMÜ’de Uzaktan Eğitim Çalışma İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Açıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü’nde 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı itibari ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında Uzaktan Eğitim Çalışma İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı açıldı.

ÇOMÜ Medya Merkezi

Yayınlandı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü’nde 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı itibari ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında Uzaktan Eğitim Çalışma İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı açıldı.

Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı, derslerin internet üzerinden online olarak yürütüldüğü bir yüksek lisans türüdür. Bu eğitim, kişilerin evlerinde ve ofislerinde bilgisayar karşısında yüksek lisans eğitimi almalarına olanak sağlamakta ve yoğun iş temposunda olanlar ve yaşadıkları şehirde istedikleri programı bulamayanlar açısından alternatif bir çözüm üretmektedir.

Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programları; tezsiz yüksek lisans olarak yapılmaktadır. Tezsiz yüksek lisans programları, akademisyen olmayı amaçlamayan, akademik kariyer dışında iş hayatında avantaj elde etmek isteyen kişilerce seçilen yüksek lisans eğitimidir. Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programları; öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanacağını öğretmektedir.

Uzaktan Eğitim Çalışma İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı kontenjan ve başvuru koşulları içintıklayınız.

Okumaya Devam Et

Çok Okunanlar