İletişime Geç

Akademik Haberler

ÇOMÜ Projesine AB Desteği

“Hazır Gıda Tedarik Zincirlerinin Güçlendirilmesi” isimli AB Projesi 95.475 Euro bütçeyle desteklenmeye uygun bulundu.

Büşra Palaz

Yayınlandı

Koordinatörlüğünü Çanakkale Teknik Bilimler MYO Müdürü Doç. Dr. Ali Karabayır’ın üstlendiği, Bayramiç MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Nazan Arifoğlu, Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hasan Basri Ormancı ve Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Öğütçü’nün araştırmacı olarak görev aldığı “Hazır Gıda Tedarik Zincirlerinin Güçlendirilmesi” (Empowering Public Food Procurement: pooling tools and good practices for public and local authorities towards sustainable food procurement) isimli AB Projesi 95.475 Euro bütçeyle desteklenmeye uygun bulundu.

ÇOMÜ Gazete olarak Doç. Dr. Ali Karabayır ile projenin detaylarını ve proje sonucunda hedeflenenleri konuştuk.

Büşra Palaz: Projenin içeriğinden ve oluşma sürecinden bahsedebilir misiniz?

Doç. Dr. Ali Karabayır: Erasmus+ kapsamında  yapılan stratejik ortaklıklar projesi geçen yıl Fransız Ulusal Ajansı’na başvurulmasının ardından başarılı bulundu ve 2017 Eylül itibariyle hazırlanmaya başlandı. Proje kapsamında, Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Hollanda, Slovenya ve Türkiye’den katılımcılar, 2 yıl süreyle, hazır gıda sektörünün hammadde tedarik sürecinde AB ülkelerindeki mevcut durum ve uygulamalarını inceleyerek sektörün sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışmalar yürütecekler. Projenin ilk toplantısı ise Fransa’nın Montpellier şehrinde gerçekleştirildi. Bir sonraki süreç ise Mart 2018’de Avusturya’da düzenlenecek 3 günlük bir eğitime uzanıyor.

Hazır gıda tedarik süreci, öncesi ve sonrası açsından projenin ne gibi hedefleri var?

Projenin temel amacı, Avrupa çapında hazır gıda sektöründe gıdaların tedarik zincirinde ham maddeden başlayarak daha ayrıntılı bir şekilde irdelenmesidir. Bu kapsamda mümkün olduğunca standardizasyonun sağlanması amaçlandı.  Küçükten büyüğe pek çok yaş grubundaki kesimin günümüzde öğünleri dışarıda yiyerek geçirdiği düşünüldüğünde temel ihtiyaç daha doğal gıdanın arayışı oluyor. İyi bir hammadde olmadığı sürece iyi bir son ürün elde etmek de mümkün değil. Bu açıdan temel hedef, hazır gıda sektöründe hammaddenin kalitesinin korunarak iyi bir ürünün oluşturulmasını sağlamak. Hammaddenin fiziksel, kimyasal, biyokimyasal ve mikrobiyolojik kalitesini etkileyen birtakım faktörler var. Bunların başında taşımacılık esnasında uygulanan sıcaklık, gittiği yolun uzunluğu, durduğu süre, ambalajlı olup olmaması, soğuk zincirin kırılıp kırılmadığı gibi durumlar bulunuyor. Bu tür sorunları aşmak için bu projenin getirdiği öneri öncelikli olarak yerel bazda yetiştirilen hammaddenin tedarik edilmesi yönünde. Örneğin; Çanakkale’de domates var ve buradaki hazır gıda şirketleri yine bu ürünü buradan temin edebilirler. Çünkü yol uzadıkça çevre faktörleri hammadde üzerinde etkili oluyor ve bunlar da birtakım reaksiyonlara neden olup ürünün besinsel kalitesini etkiliyor. Bir diğer amaç ise bunun sürdürülebilir olması. Bunun yanında alınan hammaddenin gerçekten beklentiyi karşılayıp karşılamaması üzerine de öneriler mevcut. Organik, doğal ya da kaliteli olarak nitelenen bir besinin ne derece gerçeği yansıttığı da burada önemli bir detay. Yetiştiren çiftçiden, taşıyan nakliyeciye, hazır gıda sektörünün mutfağında çalışanlardan tüketiciye kadar uzanan kapsamlı bir proje hedefleniyor. Proje kapsamında hazır gıda sektöründe çalışanlarla görüşerek onların da fikirlerine başvurulacak ve yine onlara yönelik Avrupa’da uygulanan örnekler üzerinden eğitimler düzenlenecek.

Proje çıktıları nasıl paylaşılacak?

Proje sonunda gerekli her türlü broşür, kitapçık gibi materyalleri basın yayın kuruluşları aracılığı ile paylaşarak hedef kitlemize ulaşmayı öngörüyoruz.

Akademik Haberler

BESYO, Spor Bilimleri Fakültesi Oldu

16 Şubat 2018 Tarihli ve 30334 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte ile Yüksekokul Kurulması ve Kapatılması Hakkında Karar” ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatıldı ve yerine Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

ÇOMÜ Medya Merkezi

Yayınlandı

16 Şubat 2018 Tarihli ve 30334 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte ile Yüksekokul Kurulması ve Kapatılması Hakkında Karar” ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatıldı ve yerine Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

BESYO’nun fakülte olmasıyla ilgili bilgiler veren ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer aynı zamanda Spor Bilimleri Fakültesi’nin avantajlarından da bahsetti:

“BESYO’nun Spor Bilimleri Fakültesi’ne dönüştürülmesinin gerekliliği, özellikle son yıllarda sporun farklı alanlarda ve farklı amaçlarla yapılmasından kaynaklanmaktadır. Herkes için spor ve yaşam boyu spor gibi kavramlar, evrensel spor kültürünün vazgeçilmez unsuru haline gelmiştir. Spor biliminin temelini oluşturan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları, ulusal ve uluslararası düzeyde spor bilimine sınırlı ölçüde katkı sağlamaktadır. Ancak bu katkının gelişmeye ve zenginleşmeye ihtiyacı vardır. Diğer bilim dalları gibi spor eğitimi yapılanmasında da, üniversite çatısı altında artık bu alanın bir meslek adamı yetiştirme işlevinin dışında, toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek spor bilimine ihtiyaç vardır. Bu açıdan bakıldığında sağlık bilimleri, sosyal bilimler, eğitim bilimleri, fen bilimleri alanlarında olduğu gibi spor biliminin de üst bir yapıya kavuşması gerekmektedir.

Ülkemizin temel değerleri ve stratejik hedeflerine uygun eğitim sunacak olan ÇOMÜ Spor Bilimleri Fakültesi, evrensel spor kültürüne sahip bireyler ve başarılı örnek sporcuları yetiştirecek eğitimcileri yetiştirmek hedefinden hareketle, bilimsel ve sosyal alanlardaki faaliyetleri başta olmak üzere, sportif etkinliklerle de Türkiye’nin önde gelen, dünyada saygın ve mezunları tercih edilen, uluslararası nitelikte öğrenci ve öğretim elemanı yapısına sahip, paydaşların ihtiyaçlarını hızlı, kaliteli ve etkili bir şekilde çözen öncü bir spor bilimi merkezi olacaktır.”

Okumaya Devam Et

Akademik Haberler

İstanbul Üniversitesi Ev Sahipliğinde Balkan Araştırmaları Çalıştayı Gerçekleştirildi

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer’in moderatörlüğünü yaptığı çalıştayda, Türkiye’de Balkan araştırmalarının durumu ve geleceği hakkındaki meseleler tartışılırken Trakya Üniversiteler Birliği örneğinde (TÜB) olduğu gibi Türk üniversiteleri arasında Balkan araştırmaları konusunda koordinasyon ve eşgüdümün sağlanması için çeşitli önerilerde bulunuldu.

ÇOMÜ Medya Merkezi

Yayınlandı

Balkan Araştırmaları Çalıştayı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ve ÇOMÜ Balkan ve Ege Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Aşkın Koyuncu’nun yanı sıra İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tahsin İhsan Türe, Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, çeşitli üniversitelerin rektör yardımcıları, Balkan araştırma ve uygulama merkezi müdürleri, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Türkiye Maarif Vakfı temsilcilerinin katılımıyla İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Ayrıca, 30-31 Mart 2018 tarihlerinde Makedonya’da düzenlenecek olan Balkan Üniversiteler Birliği toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerinin etkin bir şekilde katılımı ve tanıtılması konuşuldu.

Okumaya Devam Et

Akademik Haberler

2017 Yılı 2. Döneminde Desteklenen, Üniversitemizin TÜBİTAK-1001 Projeleri

ÇOMÜ Medya Merkezi

Yayınlandı

TÜBİTAK ARDEB tarafından yapılan değerlendirmenin ardından 2017 yılı 2. dönem başvuruları sonucunda Üniversitemizden, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Yılmaz, Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Çavuş ve Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hilal Özkılınç’ın TÜBİTAK-1001 projeleri desteklenmek için uygun bulunmuştur. Öğretim üyelerimizi tebrik eder, projelerinde başarılar dileriz.

Okumaya Devam Et

Çok Okunanlar